Legislation - Free State

Vrystaatse Ordonnansie op Natuurbewaring, Ordonnansie 8 van 1969.

Lourens Goosen, Biodiversiteit Beheeramptenaar, verantwoordelik vir Beroepsjag en Probleemdierbestuur van Vrystaat Omgewingsake gee ‘n opsomming wat die volgende aspekte insluit:
1.  Jag van diere wat skade veroorsaak
2.  Verbode toestelle en jagmetodes
3.  Probleemdierjagters
4.  Opleiding vir die jag van skadeveroorsakende diere

Latest from pmfsa

© 2023 All Rights Reserved.