Subscribe to this RSS feed

DCA Protocol Western Cape

Op 19 Junie 2013 het Cape Nature en die Weskaapse PMF ‘n onderneming geteken om die bestuursbeginsels soos ooreengekom tussen genoemde partye, in die DCA Protokol stiptelik na te kom en te implementeer.

Download 3 docs soos aangeheg.

Read more...